Välkommen till Polhemsskolan!

Vad roligt att du valde oss för dina gymnasiestudier!
Vi är Gävles största gymnasieskola, en skola med fantastisk mångfald. Åren i gymnasieskolan är några av de mest betydelsefulla i en människas liv.


Man utvecklar kunskaper och intressen, skapar kontakter och tar de första stegen mot yrkeslivet. Vi ger dig en utbildning med ett helhetstänkande där programmets karaktär avspeglas i undervisningen. Genom vårt nära samarbete med arbetslivet anpas - sar vi kontinuerligt våra utbildningar efter arbetsmarknadens krav.


Hos oss får du både en konkurrenskraftig utbildning och en rolig studietid. Om du studerar på ett yrkesförberedande program ges du möjlighet till grund - läggande högskolebehörighet. Du kan också välja att bredda dina kunskaper mot karaktärsämnena.
Vi önskar dig återigen välkommen till Polhemsskolan och hoppas att du får härliga år hos oss!